EKTL põhiteemad 2019. aasta Riigikogu valimiste eel

Riigikogu

Eesti Keemiatööstuse Liit arutas eesseisvate Riigikogu valimiste eel tööstusele olulisi tuleviku vaateid ning pani paika prioriteetsed teemad, mille osas soovib poliitika kujundamisel kaasa rääkida. 

Läbivaks juhtmõtteks on: "Jõukus tuleb tööstusest ja tootmisest"

Üldisest taustast: Töötlev tööstus on Eesti suurim majandussektor: 125 000 töötajat, 15,4% SKPst, eksport 8 miljardit ehk 62% Eesti koguekspordist.

  • Edukad majandusriigid on ikkagi need, kus on tugev tööstus. Oma suuruse tõttu meie tööstusriigiks ei saa, aga saame oma tööstust tugevamaks teha.
  • Peame silmas ka asjaolu, et globaalselt hakkavad tootmised koduturgudele taas lähemale tulema (probleemiks transport).
  • Tööstus on meie majanduse vundament. President ütles: „Meil on vaja omatooteid. Arendame ja müüme neid arendusi ja siis toodame neid kuskil mujal“. Selle edukaks toimimiseks, toodeteni ja tootearenduseni jõudmiseks, peab meil tööstus ja tootmine kohapeal olemas olema.
  • Tööstusettevõtted tunnevad, et võrreldes teiste sektoritega, pööratakse neile liiga vähe tähelepanu.
  • Välisinvestor Eesti tootvasse tööstusesse enam investeerima ei kipu. Üleliigsed seadusepügalad, üha komplitseeruv bürokraatia ja vähene vaba tööjõud on viimastel aastatel märkimisväärselt vähendanud töötleva tööstuse jätkusuutlikkust. Õhukesed kasumimarginaalid muudavad tööstuse väliskeskkonna muutustele ja sisendhindade tõusule haavatavaks. Ilma investeeringuteta ei kasva tootlikkus ega vähene keskkonnamõjud.

Vaata Eesti Keemiatööstuse Liidu põhiteemasid 2019. aasta Riigikogu valimiste eel lisatud dokumendist