Euroopa pakett kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja CO2 piirimaksu mehhanism

Pexels

Komisjon teatas 4. märtsil, et võttis vastu ettepaneku kõigiaegade esimese Euroopa tasemel kliimaseaduse kehtestamiseks. See ettepanek paneb paika meie eesmärgi olla 2050. aastal kliimaneutraalne.

Euroopa jõupingutusi saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus võib ohustada meie rahvusvaheliste partnerite kliimaalaste sihtide puudumine. See tähendaks süsinikdioksiidi lekke ohtu. Süsinikdioksiidi leke toimub siis, kui ettevõtted viivad tootmise üle riikidesse, mis on heitkoguste suhtes vähem ranged. Selliselt toimides ei vähene ülemaailmsed heitkogused.

Uue süsteemiga saaks seda ohtu takistada, kehtestades teatavatele väljastpoolt ELi imporditavatele kaupadele süsinikdioksiidi maksu.

ELi rohelise kokkulepe raames hinnatakse süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi vajadust ja mõju ning sel teemal on kuu aega toimunud tagasiside andmine vastava tegevuskava kohta - sellega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Käesoleva aasta III kvartalis on kõnealuse algatuse kohta tulemas ka avalik konsultatsioon.