Keskkonnakomisjoni hinnangul vajab jäätmeseaduse eelnõu taaskäivitamist

Jäätmeseadus

Riigikogu Keskkonnakomisjon avaldas eile, 29. jaanuaril 2019. a. pressiteate, milles selgitas oma otsust mitte saata jäätmeseaduse eelnõu täiskogu istungile teiseks lugemiseks, kuivõrd eelnõule laekunud muudatusettepanekute ja huvigruppidega peetud arutelude põhjal on eelnõu vaja põhjalikult muuta. Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul vajab jäätmeseadus julgeid ja põhimõttelisi otsuseid, kuid neid ei saa teha kiirustades ning huvigruppidest teerulliga üle sõites. 

Jäätmeseaduse eelnõu edasise menetluse vastu olid Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Toiduainetetööstuse Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Samal teemal on juba sõna võtnud ka keskkonnaminister, kes on komisjoni otsust, eelnõu tagasi lükata, pidanud vastutustundetuks.

Vaata keskkonnakomisjoni pressiteadet SIIT