Koolitused ja projektid

EKTLi e-kemikaali projekti lõpukoosolek ja aruanne

19.06.2017

6. juunil toimus Susi hotelli konverentsisaalis projekti „Analüüs ettevõtte kemikaaliarvestuse digitaliseerimise ja selleks vajaliku IT platvormi loomise võimaluste osas, eesmärgiga tõsta efektiisust ja ekspordivõimet“ lõpukoosolek, kus tutvustati teostatud töö aruannet ning anti võimalus kommentaare ja küsimusi esitada. Tänaseks on valminud ka tagasisidet arvestav lõpparuanne ja oleme jõudnud kõnealuse projektiga lõpusirgele.

Jagame Teiega uuringu viimast versiooni ja EKTL hakkab EAS-le koostama lõpparuannet selle versiooni baasil.

Head lugemist ja mõtteid edasiarenguteks.

Uus keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia õppekava tutvustamiseks

06.06.2017

Levitame teavet, et valminud on uut TTÜ õppekava tutvustavad plakatid ning palume neid võimalusel edastada edasi ettevõtte siseselt ja kui võimalik, siis ka laiemalt. Usume, et see on kõigile kasulik, sest tegemist on keemiatööstuse valdkonnale vajaliku õppekavaga, järelkasvu silmas pidades. Kuna tegemist on uue õppekavaga, siis on hea selle olemasolu laiemale ringkonnale teadvustada ja tutvustada. 

Lühidalt, see on uus valikutepõhine õppekava, mis on kahe senise TTÜ õppekava (keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia ning soojusenergeetika) nii öelda kaasaegsetele tingimustele vastav „sulam“, mille peamiseks eesmärgiks on pakkuda laiapõhjalist ja konkurentsivõimelist bakalaureuse taseme haridust loodusressursside väärindamise valdkonnas (liites ühtseks õppeks kolm tähtsat tehnilist õpet - keemiatehnika, soojustehnika ja keskkonnatehnika). See on praktilise suunitlusega ning tulevasele tööturu vajadusele suunatud õppekava, mille eesmärkideks on:

Loe edasi...

Biotsiidialane Sidusgruppide Päev

05.06.2017

Vii end kurssi biotsiididega!

Broneeri oma koht ECHA tasuta Biotsiidi Sidusgruppide Päeval 26-27 september Helsingis. Üritus annab kõige värskemat teavet biotsiidi määruse osas ECHA-lt, Euroopa Komisjonilt ning kogemusi jagavatelt ettevõtetelt. Lisaks on võimalik osaleda biotsiididega seotud IT-vahendite koolitusel ning broneerida omale üks-ühele sessioone ECHA spetsialistidega. 

Vaata täpsemalt ning registreeru SIIN

Euroopa tervise, ohutuse ja keskkonnajuhtimise foorum (European HSE Forum)

05.06.2017

Foorum toimub 28-29 september Saksamaal Berliinis. 

Võtmeteemad, mida käsitletakse:

Kuidas saavutada tõhusat ja tulemuslikku juhtimist organisatsiooni kõikidel tasanditel?
Uued teadmised tõsiste vigastuste ja surmade valdkonnas.
Protsessiohutuse kultuur ja selle rakendamine ettevõttes.
Metoodikad ja tehnikad, millega motiveerida inimesi osalema HSE tegevustes.
Arusaam, miks õnnetuste ja vahejuhtumite süvauurimine on tähtis. 
Sammud, mis viivad HSE rakendamise tippkvaliteedini. 
HSE BREXIT-i kontekstis
Paneeldiskussioonid: ohutuse juhtimissüsteem; tehnoloogia HSE valdkonnas. 

Vaata programmi, esinejaid ning muud asjakohast teavet SIIT

Eesti ökosüsteemide teenuste kaardistamise ja hindamise tegevuskava arutelu

08.05.2017

Keskkonnaagentuur kutsub enda poolt juhitava ELME projekti raames Tartu Ülikooli teadlaste poolt koostatava Eesti ökosüsteemide teenuste kaardistamise ja hindamise tegevuskava tutvustamisele ja sellele järgnevale arutelule. See toimub kolmapäeval, 24. mail 2017. aastal kell 13 kuni 16 Keskkonnaagentuuri I korruse saalis, aadressil Mustamäe tee 33, Tallinn.

Umbes nädal varem saadetakse tutvumiseks laiali tegevuskava eelnõu. Käesolev teade on selleks, et saaksite kavandada oma asutuse või organisatsiooni esindaja osavõttu ja broneerida aja.

Tutvustuse esialgne päevakava on järgmine:

13.00-13.30 ELME projekti tutvustus. Lauri Klein, ELME projektijuht, Keskkonnaagentuur
13.30-15.00 tegevuskava tutvustamine. Tõnu Oja, tegevuskava koostamise projektijuht, Tartu Ülikool
15.00-16.00 küsimused-vastused ja arutelu.

Arutelule registreeruda saab järgneval lingil: http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/node/2717 

Loe edasi...


Lehekülg 1 / 27