Õhukvaliteet: nõukogu võttis vastu järeldused

Pexels

Nõukogu võttis 5. märtsil vastu järeldused õhukvaliteedi kohta, milles antakse poliitilised suunised edasiseks tööks eesmärgiga võidelda õhusaaste vastu. ELi praegune puhta õhu poliitika on välisõhu kvaliteeti käsitlevate direktiivide toimivuskontrolli tulemuste kohaselt aidanud õhukvaliteeti märkimisväärselt parandada, kuid õhusaaste negatiivse mõju vähendamiseks tervisele ja keskkonnale on vaja teha rohkem.

Kuigi olukord on paranenud, on õhusaaste jätkuvalt kõige olulisem keskkonnaga seotud terviseprobleemide põhjus ELis. Nõukogu leiab, et kehtestatud õhukvaliteedi normid, eelkõige piirnormid, on olnud tõhusad ja on endiselt olulised kodanike tervise kaitsmiseks. Siiski on veel arenguruumi, et parandada õigusraamistikku hea õhukvaliteedi tagamiseks kõikjal ELis. Nõukogu peab tervitatavaks komisjoni eesmärki, nagu see on esitatud teatises Euroopa rohelise kokkuleppe kohta, võidelda ka edaspidi saastega ennetus- ja parandusmeetmete abil, sealhulgas vaadates läbi õhukvaliteedi normid. See puudutab nt meetmeid heitevaba likuvuse suunas s.h rangemad heitenormid sõidukitele ja meretranspordile.

Allikas: ELi nõukogu pressiteade, 5.03.20.

Loe täpsemalt SIIT.