Tulevased kontrollid REACH-määruse kohaste registreerimiskohustuste täitmise kontrollimiseks

Pexels

Inspektorid koostöös tolliasutustega on osana kogu ELi hõlmavast Foorumi jõustamisprojektist hakanud kontrollima importijate ja tootjate vastavust REACHi registreerimiskohustustele.  

Tegemist on Foorumi seitsmenda kooskõlastatud REACHi jõustamisprojektiga (REF-7), mis hõlmab kõiki 31 ELi ja EMP riiki ning selle käigus tehakse koostööd tolliga, et kontrollida ainete importi.

Kontroll hõlmab kõiki imporditud ja toodetud aineid kõigis tonnaažides, kusjuures põhirõhk on ainetel koguses 1–100 tonni aastas. Projekt käsitleb ka registreerimistoimiku osade ja muude registreerimisega seotud ülesannete kontrollimist, näiteks kas registreerija on täitnud registreerimistoimiku ajakohastamise kohustust.

Samuti kontrollivad liikmesriikide inspektorid, kas vaheainetena registreeritud ained vastavad määratlusele ja kas neid toodetakse ja kasutatakse rangelt kontrollitud tingimustes. Lisaks kontrollitakse polümeerides monomeeridena registreeritud aineid.

ECHA foorum lõpetas REF-7 projekti ettevalmistused 2018. aasta lõpus. Kontrollitegevused jätkuvad kogu 2019. aasta jooksul. Kontrollide tulemuste aruanne on kättesaadav 2020. aasta neljandas kvartalis.