Koolitused ja projektid

Kosmeetika teabepäev oktoobris

03.07.2017

Koostöös Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja EKTLi vahel on kavandamisel kosmeetika teabepäev. Üritus on planeeritud toimuma 10. oktoobril 2017. a. ministeeriumite uue hoone (Suur-Ameerika 1) suures saalis. 

Lisaks on soov võimalusel kaasata tarbijakaitseameti ning keskkonnaameti või -inspektsiooni esindajaid, et teha juttu ka nende asutuste haldusala teemadel, mis samuti ühel või teisel moel kosmeetikatoodete reguleerimisega kokku puutuvad.

Täpne päevakord on kinnitamisel ning saadetakse laiali koos registreerumisinfoga esimesel võimalusel. 

Ohtlike kemikaalide käitlemine – vastavus REACH määrusele ja väljakutsed ettevõtetele

01.07.2017

EKTL korraldab 29. augustil koostöös Balti Keskkonnafoorumiga kemikaaliohutuse algkoolituse ettevõtetele, kes käitlevad oma majandustegevuse raames ohtlikke kemikaale, kuid kelle jaoks see pole nende põhitegevus. Tegemist on projektiga, mille raames kemikaalitootjad Liidu vahendusel panustavad vastutusse tarneahelas. BEF jätkab samal ajal „Fit for REACH“ projektiga, mis loob suurepärased eeldused koostööks kemikaaliohutuse edendamise alal.

Kohad tasuta koolitusel osalemiseks täitusid kiirelt ning vabu kohti hetkel enam saada pole.

Vaata koolituse programmi SIIT

EKTLi e-kemikaali projekti lõpukoosolek ja aruanne

19.06.2017

6. juunil toimus Susi hotelli konverentsisaalis projekti „Analüüs ettevõtte kemikaaliarvestuse digitaliseerimise ja selleks vajaliku IT platvormi loomise võimaluste osas, eesmärgiga tõsta efektiisust ja ekspordivõimet“ lõpukoosolek, kus tutvustati teostatud töö aruannet ning anti võimalus kommentaare ja küsimusi esitada. Tänaseks on valminud ka tagasisidet arvestav lõpparuanne ja oleme jõudnud kõnealuse projektiga lõpusirgele.

Jagame Teiega uuringu viimast versiooni ja EKTL hakkab EAS-le koostama lõpparuannet selle versiooni baasil.

Head lugemist ja mõtteid edasiarenguteks.

Uus keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia õppekava tutvustamiseks

06.06.2017

Levitame teavet, et valminud on uut TTÜ õppekava tutvustavad plakatid ning palume neid võimalusel edastada edasi ettevõtte siseselt ja kui võimalik, siis ka laiemalt. Usume, et see on kõigile kasulik, sest tegemist on keemiatööstuse valdkonnale vajaliku õppekavaga, järelkasvu silmas pidades. Kuna tegemist on uue õppekavaga, siis on hea selle olemasolu laiemale ringkonnale teadvustada ja tutvustada. 

Lühidalt, see on uus valikutepõhine õppekava, mis on kahe senise TTÜ õppekava (keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia ning soojusenergeetika) nii öelda kaasaegsetele tingimustele vastav „sulam“, mille peamiseks eesmärgiks on pakkuda laiapõhjalist ja konkurentsivõimelist bakalaureuse taseme haridust loodusressursside väärindamise valdkonnas (liites ühtseks õppeks kolm tähtsat tehnilist õpet - keemiatehnika, soojustehnika ja keskkonnatehnika). See on praktilise suunitlusega ning tulevasele tööturu vajadusele suunatud õppekava, mille eesmärkideks on:

Loe edasi...

Biotsiidialane Sidusgruppide Päev

05.06.2017

Vii end kurssi biotsiididega!

Broneeri oma koht ECHA tasuta Biotsiidi Sidusgruppide Päeval 26-27 september Helsingis. Üritus annab kõige värskemat teavet biotsiidi määruse osas ECHA-lt, Euroopa Komisjonilt ning kogemusi jagavatelt ettevõtetelt. Lisaks on võimalik osaleda biotsiididega seotud IT-vahendite koolitusel ning broneerida omale üks-ühele sessioone ECHA spetsialistidega. 

Vaata täpsemalt ning registreeru SIIN


Lehekülg 1 / 27