CLP juhendmaterjalid

Vastavalt määrusele asutab iga liikmesriik teenistuse, mis nõustab ettevõtteid ja teisi huvitatud osapooli CLP-määruse alusel tekkivate kohustuste suhtes. Liikmesriikide abiteenistused on esimeseks kontaktpunktiks – Hetkeseisuga Eestis CLP kasutajatuge pole ning seetõttu võib pöörduda REACH teabetoe poole.
 
Infot leiab:
Euroopa Kemikaaliameti koduleht CLP kohta
Terviseameti koduleht CLP kohta
Euroopa Komisjoni koduleht CLP kohta
 
Juhendid:
 
 
Cefic materjal CLP kohta
 
(click in Cefic - ainult liikmetele):
Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine CLP-määrus
REACH-IT, IUCLID ja CHESAR: The ECHA software tools supporting REACH