29.02 toimus EKTLi IUCLID tarkvara koolitus CLP määrtuse art. 45 kontekstis

CLP

Koolituse materjalid on kõigile liikmetele kättesaadavad meie siseveebist - SIIN

Koolitus keskendus IUCLID tarkvara kasutusele võtule keemilisi segusid tootvates/levitavates ettevõtetes, kes peavad CLP määruse alusel muu hulgas kinnitama oma toodetele UFI koodid ning looma ja esitama mürgistusteabekeskustele PCN toimikud. 

Koolituse sisu lühiülevaade:

  • Teooria. Millest on vaja teavitada; Kohustatud isikud; Tähtajad; UFI; Teavituses nõutav teave + erisused (MiM, SF, GCI, ICG); Teavituste uuendamine.
  • Praktiline osa 1: UFI genereerimine; IUCLID kasutamise algtõed; lihtsamate koostiste loomine IUCLIDis; referentsained
  • Praktiline osa 2: Toimiku koostamise ja esitamise muud osad: toote teabe lisamine + valideerimine, toimiku loomine, PCN portaal ja toimiku esitamine.
  • Praktiline osa 3: erinevad vajadused ja viisid segu koostise lisamiseks IUCLIDis – keerulisemad olukorrad (MiM, SF, GCI, ICG); rühmateavitus.

 

Järgmisena on EKTL-il plaanis koolitada oma ettevõtteid seoses CLP määruse oodatavate muudatustega. Nimelt on CLP määruse läbivaatamine EL tasandil lõppfaasis ning muudetud kujul määruse avaldamist EL Teatajas on oodata juunis 2024. See toob kaasa olulisi muudatusi nt kemikaalide märgistamise ja reklaami nõuetes.