Chemical Watch kutsub osalema erinevatel virtuaalsetel üritustel

Pexels

Uus sügishooaeg toob mitmeid huvitavaid virtuaalseid koolitusi, seminare ja konverentse. 

Näiteks leiab 16. septembril aset Chemical Watchi ühepäevane virtuaalne konverents, mis käsitleb Echa murettekitavaid aineid toodetes (Scip). See koondab ekspertidest kõnelejate paneeli, kuhu kuuluvad Echa, tööstuse, valitsusväliste organisatsioonide ja liikmesriikide esindajad. Konverentsile saab registreeruda SIIN

Alates 5. jaanuarist on ettevõtetel kohustus teatada Echale, kui nende EL-i turule lastavad tooted sisaldavad väga ohtlikke aineid (SVHC) kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi.

Sellel konverentsil tutvustatakse ettekannete, arutelupaneelide ja küsimuste ja vastuste seansside seguga Scip andmebaasi esimesi kogemusi, sealhulgas väljakutseid, edu, tööstusharu standardeid ja teavitamiskohustuste arengut. Echa Scipi meeskonnalt toimub värskendus, samuti arutatakse selle üle, kuidas erinevad tööstusharud on seni oma teavitamiskohustusi täitnud.

Võtmesessioonidel uuritakse andmebaasi rakendamise ja jõustamise mõju ning vaadeldakse, kuidas mõjutab Scipi andmete levitamine erinevaid olulisi sidusrühmi, uurides, kuidas andmebaas hakkab panustama turvalisema ringmajanduse saavutamisse.

Sellele eelneval päeval ehk 15. septembril on võimalik osaleda koolitusel, mis käsitleb Scip andmebaasi ja REACH regulatsioone. Koolitusele on võimalik registreerida SIIN

Kõikide Chemical Watchi sügiseste programmide ja ajakavaga on võimalik tutvuda SIIN.