EAS/Kredex seminar: rahvusvaheline ekspertnõu keemiatööstuse intellektuaalomandi kaitsemiseks

AI-generated

Fookus: innovatsioon.

EAS/Kredex ühendasutus (EISA) on veendunud, et Eesti ees seisvatest väljakutsetest edukalt välja tulemine eeldab ühe olulise sambana Eesti ettevõtete väärtuspakkumiste märgatavalt innovatsiooni- ja seega ka teadmus- ning intellektuaalomandimahukamaks muutumist. Ettevõtlust ja innovatsiooni edendav asutus püüab ettevõtetele selles igati abiks olla ja muu hulgas tuua siia maailma parimat teadmust, mis seda toetaks.

EISA märgib, et Eesti keemiatööstus mängib meie riigi strateegiliste ambitsioonide saavutamises väga olulist rolli, nii ekspordi kui selles valdkonnas tehtava innovatsiooni mahu tõttu. Sellist investeeringut tuleb kaitsta, et lisandväärtus kasvaks ja investeeritud aeg ja raha konkurendi taskusse ei läheks. Seminaril õpetatakse kuidas laiendada keemiatööstuse mõju Eestist väljapoole ja kuidas kaitsta oma arendusi rahvusvahelisele turule sisenemisel.

Seetõttu on meil väga hea meel kutsuda teid ja teie asjast huvitatud kolleege 21. novembril osalema seminaril "Innovatsiooni kaitsmisel pole vaja üksi olla", kus oma 30 aasta jooksul kogutud kogemusi keemia valdkonna ärisaladuste, leiutiste jne konkurentide eest kaitsmise vallas  tuleb jagama hr. Ian Tollett, patendibüroo Williams Powell (UK) UK ja Euroopa patendivolinik. Ianil on kogemus ka Eesti ettevõtete nõustamisega, sh. on ta nõustanud Tartu Ülikooli ja selle spinoute alates 2014. aastast. 

Osalema oodatakse nii veebi teel kui ka kohapeale arutlema ja küsimusi küsima. Osalemine on ettevõtetele ja esindusorganisatsioonidele tasuta, kuid selleks on vaja ennast registreerida ülaltoodud lingil või siin.

Seminaril on kohal ka EISA tehnoloogiasiirde valdkonna spetsialistid, kes jagavad infot nii intellektuaalomandi kaitsmist toetavate meetmete kui teenuste, nagu intellektuaalomandi strateegiline nõustamine ja technology intelligence, kohta.

Ootame ettevõtete aktiivset osavõttu.