EKTL viis läbi esimese veebikoolituse CLP VIII lisa (UFI) teemal

Pexels

25. ja 26. novembril korraldas EKTL oma liikmetele esimese veebikoolituse. Kahepäevasel koosolekul räägiti lähemalt mürgistusteabekeskustele ohtlike segude kohta teabe esitamise Euroopa Liidu ülesest ühtlustamisest. EKTL on varasemalt oma liikmetele teinud koolituse CLP-määruse kohta, kuid enne selle rakendumist on määrust juba kaks korda oluliselt muudetud. Uue koolituse läbiviimine oli oluline, sest pidasime vajalikuks liikmeid informeerida uutest muudatustest. Koolitus oli Liidu jaoks eriline ka seetõttu, et esimest korda toimus see veebi vahendusel. Veebikoolitusel olid päevakorras järgmised teemad:

  • Üldised teavitusnõuded ja erisätted
  • Põhjalik ülevaade teavituses nõutavate andmete kohta
  • Tooteportfelli süstematiseerimine
  • Teavituse koostamine, sealhulgas UFI koodi genereerimine
  • Detailne kirjeldus ECHA IT-rakenduses toimiku koostamise ja esitamise kohta
  • Toimiku ettevalmistamine IUCLID-is
  • PCN portaalis toimiku esitamine

Koolituse materjalid on leitavad meie siseveebist - SIIT