Juhendid: jagame materjale hiljutiste kemikaalialaste töötubade ja veebiseminaride kohta

Pexels

Materjal järgmistest hiljutistest veebiseminaridest ja töötubadest on nüüd veebis saadaval:

  • ECHA seminar ohutuskaartide toimivuse ja kvaliteedi kohta (23. – 24. September 2019) - vt SIIT
  • Veebiseminar GreenScreeni tööriista kohta kemikaali ohtude võrdlemiseks ja ohutumate alternatiivide väljaselgitamiseks (28. oktoober 2019) - vt SIIT.
  • Veebiseminar teemal „Mis on uut IUCLID 6.4-s” (8. november 2019) - vt SIIT
  • ECHA seminar toodetes sisalduvate ohtlike ainete andmebaasi SCIP kohta (12. november 2019) - vt SIIT.
  • Veebiseminar teemal „Teie REACH-registreerimistoimiku kvaliteedi parandamine - mida pädevad asutused kavandavad ja kuidas saate valmistuda” (26. november 2019) - vt SIIT.
  • Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) veebiseminar teemal „ELi kemikaale käsitlevate õigusaktide rakendamine - õppetunnid” (4. detsember 2019) - vt SIIT.

Eelseisvad veebiseminarid ja töötoad

  • ECHA kavatseb täielikkuse kontrolli laiendada kemikaaliohutuse aruandele alates aprillist 2020. Vastavasisuline veebiseminar on kavandatud 29. jaanuariks 2020. Lisateave on ECHA veebisaidil.