Toimus kemikaaliohutuse komisjoni koosolek: 24.09.19

Pexels

Kemikaaliohutuse komisjoni (KOK) formaat on aja jooksul töötanud ning eesmärk on võimestada KOKi tegevust. KOKis saab arutada probleemjuhtumeid, riiklikult olulisi eelnõusid ja kasutada platvormina, kus asutused saavad tutvustada oma tegevusi ja plaane, et kõik oleksid samas inforuumis. Vajadusel saab koostada väiksemaid gruppe teatud probleemide lahendamisel.

Päevakord oli järgmine:

  1. Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 ja tervist toetava keskkonna programmi ülevaade.
  2. Kemikaaliohutuse valdkonna juhtimine ja koordineerimine - siseministeeriumi edastatud kemikaaliohutuse valdkonna koordineerimise dokument.
  3. Kemikaaliohutuse komisjoni töökorraldus.
  4. Ohutuskaardiga seotud küsimused.
  5. Kemikaaliseaduse muudatused.
  6. Muud küsimused.

Vaata koosoleku esialgset protokolli ja ettekandeid siseveebist