Uurimisvajadused inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks – ELi ametite vaatenurk

ECHA

Liituge ECHA veebiseminariga 18. juunil 2024, kus Euroopa Kemikaaliameti, Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa Toiduohutusameti eksperdid jagavad teadusringkondadele värskemaid uudiseid oma uurimisvajaduste kohta.

Ametid selgitavad reguleerivat raamistikku, toovad esile praegused väljakutsed ja illustreerivad, kuidas teadusuuringute projektid, eriti need, mis kuuluvad kemikaalide riskide hindamise partnerluse (PARC) raamidesse, võiksid aidata kaasa teadmistelünkade ületamisele.

See veebiseminar on mõeldud rahvatervise, keskkonnateaduste ja -kaitse, kemikaaliohutuse ning toiduohutuse ja toitumise valdkondade teadlastele, kes on huvitatud ELi regulatiivteaduse viimastest arengutest ja teaduskoostöö võimalustest. Kuigi veebiseminaril käsitletavad teemad on kohandatud PARC konsortsiumi ulatusele, on oodatud osalema kõik teadlased, kes on huvitatud ülalnimetatud valdkondadest.


Antakse ülevaade ELi ametite tuvastatud viimastest teadusuuringute prioriteetidest ja väljakutsetest, eriti regulatiivses teaduses, eesmärgiga aidata ametnikel paremini mõista, kus nende tööl võib olla kõige suurem mõju.

Arutelu hõlmab ECHA hiljuti ajakohastatud teadusuuringute vajadusi, mis avaldati esmakordselt 2023. aasta juunis. Kuigi see loetelu ei ole ammendav, on selle eesmärk teavitada ja inspireerida käimasolevaid ja tulevasi teadusringkondade algatusi, keskendudes regulatiivsele teadusele, mis on tihedalt seotud PARC projektiga. EEA ja EFSA pakuvad sarnast teavet oma teadusuuringute ja regulatiivsete vajaduste kohta.

Täpsem info SIIN