Veemajanduskavade protsesside kaardistamine-saasteained

Pexels

Kliimaministeerium on kaasanud EKTLi veemajanduskavade ajakohastamise protsessi - eelkõige seoses saasteainete küsimustega. Palume tagasisidet kõigilt ettevõtetelt, kes on huvitatud VMK-de ja vastavate meetmeprogrammide (MP) parandamisest ja toimivamaks muutmisest. Kõiki asjassepuutuvaid ettepanekuid, küsimusi ja mõtteid ootame 8. oktoobrini. 

EKTL osaleb Kliimaministeeriumi korraldataval koosolekul, mille raames nad soovivad:

*kaardistada praeguste VMK ja MP ajakohastamise ning rakendamise koordineerimise protsesside puudujääke rakendajate jt huvirühmade vaatest;

*arutada, kuidas protsesse tõhustada;

*selgitada, millistes etappides ning kuidas rakendajaid jt huvirühmi kaasata-rakendajate jt huvirühmade esindajate ootused;

*selgitada, millist abi/tuge rakendajad veemajanduskava meetmeprogrammis rakendamisel riigi asutustelt (Kliimaministeerium, Keskkonnaamet) ootavad. 

 

Konkreetsel koosolekul on fookus saasteained, sh ohtlikud ained ja sellega seotud sihtrühmade vaatel ja ootustel.

Kui teil on probleeme või muid tähelepanekuid seoses VMK ja MP rakendamisega, siis andke palun meile märku.