ECHA töötuba: uue lähenemisviisi metoodikad - liikumine tööstuskemikaalide loomkatsetevaba reguleerimissüsteemi poole

ECHA

Osana oma kohustusest toetada üleminekut loomkatsetevabale reguleerimissüsteemile korraldab ECHA seminari, et arutada kriitilisi vajadusi, mis võimaldaksid kiiremat edasiminekut.

Seminar annab võimaluse tuua sidusrühmad kokku ja kujundada ühtset arusaama sellest, mida uue lähenemisviisi metoodikad (NAM: new approach methods) võivad lühikeses ja pikemas perspektiivis saavutada.

Aruteluga saab liituda veebis. Vastav link avaldatakse ECHA kodulehel sündmuse kuupäevale eelnevalt. Pärast üritust avaldatakse ka salvestused ja ettekanded.

Programm

Kolmapäeval 31. mail
1. sessioon: Tööstuskemikaalide ohu hindamine: regulatiivne maastik ja kriitiliste vajaduste tuvastamine

2. sessioon: Võimalused uue lähenemisviisi metoodikate kasutamise suurendamiseks praeguste kemikaaliregulatsiooni süsteemide raames

Neljapäeval 1. juunil
3. sessioon: Vaatamine praegustest regulatiivsetest sätetest kaugemale täiesti loomkatsetevaba süsteemi poole

4. sessioon: Kokkuvõtted

Täpsema programmi ja esinejad leiab Echa kodulehelt.