Tasakaalustatud lahenduste leidmine ühekordse plasti tarbimise vähendamiseks

Pexels

EKTL osaleb 6. oktoobril kell 14.00 – 17.00 Keskkonnaministeeriumi poolt        organiseeritaval veebiseminaril "Tasakaalustatud lahenduste leidmine ühekordse plasti tarbimise vähendamiseks!", mis käsitleb ühekordselt kasutatavate plasttoodete tarbimise teemat. Veebiseminaril tutvustatakse hiljuti valminud analüüsi "Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laiendatud tootjavastutuse rakendamisega kaasnevate mõjude analüüs“ tulemusi. Seminari eesmärk on arutleda ühekordse plasti kasutamise vähendamise teemadel, muu hulgas ka ühekordse plasti direktiivi nõuete ülevõtmisega seotud võimalike alternatiivide osas.

Täiendatud 09.10.20: Keskkonnaministeerium jagab toimunud veebisemin ari ettekandeid SIIN.

Veebiseminaril tuuakse näiteid ühekordse plasti vähendamise võimaluste kohta Eestis ning juttu tuleb ka toiduohutuse tagamisest seoses korduskasutatavate alternatiivide kasutuselevõtuga lahtise toidu lettides. Ettekannetele järgneb arutelu, kus oodatakse osalejate ettepanekuid direktiivi nõuete rakendamise ja ühekordse plasti tarbimise vähendamise osas.

Ajakava:

14.00 – 14.10 Keskkonnaministeeriumi tervitus, Sigrid Soomlais

14.10 – 15.10 Direktiivi mõju analüüsi tutvustus, Kaidi Nõmmela (Tartu Ülikool), Peeter Eek (OÜ Earth Care)

15.10 - 15.25 Topsiring, Aivo Kangus

15.25- 15.40 CupLoop, Marek Suchaževski

15.40 - 15.55 Veterinaar- ja Toiduamet, Katrin Jõgi

15.55 – 16.50 Arutelu ja ettepanekud

16.50-17.00 Päeva kokkuvõte ja edasised sammud, Dagny Kungus

Ministeerium juhib tähelepanu, et tegemist on direktiivi mõjude analüüsi tutvustava veebiseminariga ning sellest tulenevalt ei ole kavandatud Keskkonnaministeeriumi poolt eelnõude tutvustamist. Eesmärgiks on saada mõjude analüüsi tulemustes välja toodud alternatiivide osas arvamusi ning ettepanekuid, mis oleks sisendiks eelnõude koostamisel.