EKTL osales Riigikogu juurde moodustatud töötleva tööstuse toetusrühma koosolekul

GToomingPhoto

7 juunil moodustati juba teistkordselt Riigikogus töötleva tööstuse toetusrühm, mille eesmärk on aidata kaasa tööstussektori elujõulisuse hoidmisele ja arengule Eestis ning kuvandi loomisele Eestist kui targast tööstusriigist. 

Esimene kohtumine toimus 5. septembril kell 11.00 Riigikogus ning seal osales teiste erialaliitude hulgas ka EKTL. 

(Foto: Gerli Tooming)

Peamised suunad, mida toetusrühm püüab eest vedada.

  • Kestlik tööstus
  • Ühtne turundus
  • Hariduspoliitika

Päevakord:

  • 11:00 Toetusrühma tutvustus – Timo Suslov (toetusrühma esimees)
  • 11:10-11:20 MKM minister Tiit Riisalo, Andri Haran tööstusvaldkonna juht
  • 11:20-12:00 Igale erialaliidule sõna 3-4 minutit (1-3 probleemi tuua välja)
  • 12:00-12:30 Exponaut (turundus) – Madis Laas
  • 12:30-13.00 R8 Technologies – Kristo Peerna
  • 13:00-13:20 Arutelu
  • 13:20-13:30 Edasiste tegevuste kokku leppimine, ühispilt

Üldiselt tõid enamus liitudest kitsaskohad ja probleemid kriitiliselt välja - ühissõnum: Eesti pole atraktiivne investeerimiskeskkond.

Lisatud EKTLi ettekanne.