EKTL viib läbi mürgistusteabekeskustele teabe esitamise koolituse

ECHA

EKTLi CLP art. 45 teavituse koolitus toimub neljapäeval, 29. veebruaril 2024 Susi hotellis Tallinnas. Täpsema info kõigile oma osalemissoovist teatanutele saadame ka eraldi e-kirjaga lähiajal.  

Pikk üleminekuperiood mürgistusteabekeskustele teabe esitamise nõuete rakendumise osas hakkab lõpule jõudma. Käesoleva aasta algusest kohaldub CLP määruse VIII lisa formaat tööstuslikele segudele ning järgmise aasta alguseks lõppeb ka viimane erand, mille puhul saab teavitust ja seonduvat UFI nõuet edasi lükata nende ohtlike segude puhul, millest mürgistusteabekeskust teavitati enne VIII lisa jõustumist ja mille osas vahepealsetel aastatel pole ühtegi muudatust tehtud. Seega hiljemalt järgmise aasta alguseks peavad kõik asjassepuutuvad ohtlikud segud kandma UFI-t ja olema teavitatud ECHA portaali kaudu.

Eelnevast johtuvalt ja võttes arvesse, et ettevõtetes kemikaaliohutusega tegelev personal ka vahetub, on Liit otsustanud läbi viia praktilise koolituse mürgistusteabekeskuse teavituse (PCN) koostamiseks. Teema puudutab eelkõige selliseid ettevõtteid, kes on oma teavitamiskohustust nt erandi alusel senini edasi lükanud või kellel on kemikaalispetsialistid vahetunud või kes tunnevad end ebakindlalt IUCLID tarkvara kasutamisel PC-teavituse tegemiseks. Mõistame, et on ettevõtteid (VKE), kes tegutsevad kemikaalide allkasutajatena (segude tootjad, levitajad) ja pole seetõttu varasemalt rahvusvahelise kemikaaliinfo tarkvara (IUCLID) kasutamisega kokku puutunud. IUCLID oli esmalt suunatud ainete registreerijatele, kuid CLP määruse uute nõuetega laieneb ka segude tootjatele, mistõttu ettevõtted peavad võtma kasutusele uuendusliku viisi oma kemikaaliandmete kogumiseks, haldamiseks ja teavitamiseks. Ühe osana EKTLi arendusnõuniku kaasamise projektist püüame aidata liikmesettevõtetel uute arengutega sammu pidada. 

Koolituse viib läbi Liidu kemikaali- ja arendusnõunik K. Kasak.

Kes soovib veel koolitusega liituda, andke palun märku kart@keemia.ee 

Kaasrahastanud_EL_logo