Energiakriis: ELi keemiatööstus on jõudmas murdepunkti

Pexels

Euroopa keemiatööstuse jaoks on praegune energiakriis jõudnud tasemele, kus ei ole võimalik enam säilitada jätkusuutlikkust. Esimest korda on tekkinud olukord, kus Euroopa Liit impordib (nii mahult kui ka väärtuselt) rohkem kemikaale kui ekspordib. Seetõttu oli 2022. aasta esimesel poolel kaubavahetuse puudujääk 5,6 miljardit eurot.

Cefic kutsus oma hiljutises energiakriisi käsitlevas seisukohavõtus Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles, et viivitamatult kavandada ja rakendada põhjalikult kooskõlastatud üleeuroopalisi meetmeid, mis piiraks energiahindade mõju konkureerivatele majandustele, suurendaks energiavarustust ning stimuleeriks energaitarbimise vähendamist. Meetmed on suunatud nii eelseisvale talvele kui ka aastaks 2023 (ja pärast seda).

„Oleme lähenemas tagasipöördumatusse punkti: kui meie sektorile energiahindadele hädalahendust ei pakuta, pole me murdepunktist kaugel. Keemiasektoris tegutseb sadu ettevõtteid juba ellujäämisrežiimis ja oleme hakanud nägema esimesi sulgemisi. Me vajame kohe tegutsemist." ütles Marco Mensink, Ceficu peadirektor.

Täismahus Ceficu positsioon kättesaadav allolevas dokumendis.