pexels

Ceficu 10 punkti plaan tõhusaks THD läbivaatamiseks

Euroopa keemiatööstus on pühendunud Euroopa rohelisele kokkuleppele ja meie tööstuse jaoks on tööstusheidete vähendamine üks peamisi eesmärke. Euroopa Komisjon on tunnistanud tööstusheidete direktiivi ...
Pexels

Ceficu avaldus ELi energiakriisi kohta

Praegune energiakriis mõjutab ELi keemiatööstust ja kujutab pikas perspektiivis reaalset ohtu selle konkurentsivõimele. Jätkame hetkeolukorra ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide valitsuste ...