Lahusti aurude kontsentratsioonide mõõtmine töökeskkonnas - ESIG parima praktika juhend

ESIG

Osana oma missioonist edendada lahustite ohutut kasutamist ning toetada tootjaid ja kõiki lahustite kasutajaid, kes järgivad kõrgeimaid ohutusstandardeid, värskendas ESIG hiljuti oma parimate tavade suuniseid (Best Practice Guidelines) „Lahustiaurude kontsentratsiooni mõõtmise strateegiad ja tehnikad töökeskkonnas”, mis kirjeldab struktureeritud lähenemisviisi lahustiaurudega kokkupuute mõõtmiseks tööl. See hõlmab erinevaid mõõtmismeetodeid ja nende asjakohast rakendamist lahusti heiteallikate tuvastamisel, inimeste kokkupuutetasemete hindamisel ja kokkupuute kontrollimeetmete tõhususe hindamisel.

Juhendi leiab SIIT.

Õhus levivate lahusti aurude kontsentratsiooni mõõtmiseks on saadaval lai valik tehnikaid ja seadmeid. Need võivad aidata hinnata ja kontrollida kokkupuudet lahustiaurudega töökohal ning väga oluline on valida õiged seadmed, neid õigesti kasutada ja tulemusi täpselt tõlgendada.
Keemiliste ainetega kokkupuute mõõtmine tuleks integreerida terviklikku terviseriskide hindamisprogrammi. See aitab sobivate kokkupuutekontrollimeetmete valimisel ja nende tõhususe hindamisel.

See juhend on mõeldud referentsiks neile, kes vastutavad tervise- ja ohutusalase nõustamise pakkumise eest tööandjatele ja nende töötajatele, kes käitlevad lahusteid oma ettevõtte tegevuse osana sealhulgas lahustite tootjad, lahusteid sisaldavate tooted tootjad ja kõik ettevõtted või professionaalsed kasutajad, kes kasutavad lahusteid sisaldavaid tooteid. Tervise- ja ohutusalase nõustamise pakkujad võivad olla ettevõttesisesed töötajad või väliskonsultandid, sealhulgas spetsialistid, tööhügienistid, kellel ei pruugi olla üksikasjalikke teadmisi lahustitest ja nende omadustest.