Lihtsustati juurdepääsu biotsiidide teabele

Pexels

ECHA avalikus andmebaasis on nüüd rohkem teavet biotsiidide ja toimeainete kohta. Otsingut saab teostada toote kaubandusliku nimega, et teada saada, kus ELis või EMP-s on see lubatud, millised on selle peamised koostisosad ja kuidas seda ohutult kasutada. Samuti saab tooteid võrrelda keskkonnasõbralikumate valikute leidmiseks.

Teave biotsiidide toimeainete kohta on paranenud. Lihtsamalt saab jälgida, kui aine on ELi heakskiitmise süsteemis, olenemata sellest, kas see on juba heaks kiidetud, liikmesriigi poolt hindamisel või ootamas biotsiidikomitee arvamust. Andmebaas sisaldab praegu üle 300 toimeaine, mida kasutatakse erinevates tooteliikides.

Biotsiidide puhul on saadaval järgmine teave:

 • Nende riikide kaart, kus toode on lubatud;
 • Riiklike asutuste mittekonfidentsiaalsed hindamisaruanded;
 • Iga toote loastamise ajalugu;
 • Toote omaduste kokkuvõtted, mis sisaldavad peamist teavet toodete kohta, sealhulgas:
  • toimeained ja nende kontsentratsioonid;
  • ohu- ja hoiatuslaused;
  • sihtorganismid;
  • rakendamismeetodid;
  • pakendi liik;
  • kasutusjuhend.

Kättesaadav teave aitab ettevõtetel ja tarbijatel teha teadlikke valikuid biotsiidide kohta. Nüüd on võimalik võrrelda kuni nelja toodet, et näha, kas need sisaldavad tervisele ja keskkonnale soodsamat toimeainet või sisaldavad toimeaineid, mis lähevad asendamisele või on muus osas murettekitavad ained.

Allikas: ECHA