Ringmajanduse valge raamatu koostamine

Pexels

Keskkonnaministeerium koostas ringmajanduse valge raamatu, milles avatakse rohepöörde osaks oleva ringmajanduse olemust ja põhimõtteid ning läbi arengusuundade kirjeldatakse muutusi, mis on vajalikud ringmajandusele üleminekuks. Keskkonnaminister kutsub selle pinnalt kõiki üles aktiivsele arutelule ning koostööle.

Toome alljärgnevalt ära minister Madis Kallase pöördumise seoses ringmajanduse valge raamatuga:

Oleme üheskoos teekonnal, et liikuda süsteemse keskkonnahoidliku käitumise ja majandamise poole. Nimetame seda rohepöördeks, mida on ajendanud kolm üleilmset probleemi: kliimamuutused, reostus ja elurikkuse kadu. Ringmajandusel on nendega kaasnevate negatiivsete mõjude ennetamisel ja leevendamisel keskne roll. Teame, et võti on tarbimise ohjeldamisel ja ressursside säästlikumal kasutusel. Teekond sellise ideaalini eeldab ühiselt mõistetavaid ja mõõdetavaid eesmärke ja tegevusi, mis suured eesmärgid jõukohaste sammudena ära kirjeldaks. Kuidas vältida jäätmeteket, pikendada toodete eluiga ja vältida esmase toorme kaevandamise vajadust? Teile saadetud ringmajanduse valge raamat on koostatud selleks, et erinevad osapooled teineteist paremini mõistaks ja saaks neid tuleviku kujundamise arutelusid alustada samalt lehelt.

Eesti on laias maailmas tuntud innovaatilise digiriigina. Eestlased oskavad luua kasutajakeskseid lahendusi, mis hõlbustavad inimeste igapäevaelu. Samuti oleme tuntud rikkaliku looduse ning hea elukeskkonna poolest. Meie visioon on, et Eestist saaks nutikas ringmajandust eest vedav riik, kus toimib ringse tootmise ja tarbimise süsteem. Ühendades innovatsiooni ja keskkonnahoidu, saame oma nutikuse ja eesrindlikkuse abil olla kogu maailmas keskkonnakestlike praktikate suunanäitajaks. Kogu maailmas vajatakse ideid, eeskujusid ja tööriistu, et tootmine ja tarbimine ringseks muuta. Et edendada tarka tooteidisaini, asjade parandamist, korduskasutust ja materjalide ringlussevõttu. Nii majandades vähendame koormust keskkonnale, kaitseme toorainete varustuskindlust ja tõstame meie oma ettevõtete konkurentsivõimet ka väljaspool Eesti turgu.