Uus EL-i mall toodete tagasinõudmise teatiste jaoks

EKTL

Euroopa Komisjon võttis rakendusmääruse 2024/1435 alusel kasutusele uue harmoneeritud toote tagasikutsumise teatiste standardvormi. Kõnealune määrus (EL üldise tooteohutuse määruse alusel kehtestatud rakendusakt), mis avaldati EL teatajas 27. mail 2024, näeb ette tagasinõudmise teate ühtse vormi ja sisu. See rakendusmäärus hakkab kohalduma koos üldise tooteohutuse määrusega 13. detsembril 2024.

Võtmepunktid

  • Põhineb määrusel 2023/988: ühtib üldiste tooteohutusstandarditega.
  • Standardvorm: ühtne üksikasjalik mall kõikide tagasinõudmise teadete jaoks.
  • Kohaldatavus: kehtib nii kauplustes kui ka veebimüügil.
  • Jõustumiskuupäev: 13. detsember 2024.

Olulised aspektid

  • Selge suhtlus: tagasinõudmise teated peavad edastama ohud / riskid.
  • Järjepidevus: tagab ühtsed tavad ja lihtsama vastavuse kogu ELis.
  • Juurdepääsetavus: teated peavad olema juurdepääsetavad, sealhulgas veebi juurdepääsetavuse standardite järgimine.

 
Ettevõtted peavad oma protsesse värskendama 13. detsembriks 2024. Mall on hõlpsaks juurdepääsuks ja nõuetele vastavuse tagamiseks kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil. Vaata täpsemalt SIIT. (Artikli avaldamise hetkel ei ole HTML versioon veel kättesaadav - vt lingil toodud doc või pdf faile).