RC programmis osalemine

Hoolime & Vastutame (Responsible Care) aktsepteeritavuse tingimused:

Et oleks võimalik väita, et ollakse RC (H&V) ettevõte riigis, kus on riigisisene Hoolime ja Vastutame programm, mis on tunnustatud ICCA poolt ja kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud RC (H&V) sümboolikat, peab ettevõte:

  • Demonstreerima  tipptasemel pühendumist tippjuhi või samaväärse esindaja kaudu, kes allkirjastab riigisisese keemiatööstuse liidu H&V juhtpõhimõtted selles riigis.
  • Järgima vastava riigi Hoolime ja Vastutame programmi koodekseid ja juhiseid.
  • Raporteerima tulemuslikkuse näitajatest (indikaatoritest) vastavalt riigisisese Liidu nõuetele.
  • Tõendama, et ettevõtte  juhtimissüsteem on kooskõlas Cefic  „Responsible Care Management Framework“ juhistega.

Ettevõtetel  on ka tungivalt soovitatav:

  • osaleda avatud ja ausas suhtlemises
  • teha koostööd vastastikkuse abistamise võrgustikus
  • edendada programmi arendamist

Kui organisatsioon ei ole riigis, kus ta tegutseb, riigisisesele RC programmile alla kirjutanud, ei saa ta väita, et on selles riigis RC ettevõte ega tohi RC kaubamärki selles riigis kasutada, isegi kui ta on allkirjastanud RC programmi mõnes teises riigis.

EKTLi H&V programmiga liitumiseks peab soovi avaldanud ettevõtte tippjuht allkirjastama EKTLi H&V juhtpõhimõtted. Need 10 põhimõtet sisalduvad EKTLi ja ettevõtte vahel sõlmitavas H&V-ga liitumise lepingus ja illustreerivad selgelt ettevõtte pühendumust - vt täpselt SIIT. Ettevõte peab iga-aastaselt Liidule esitama raporteeritavad näitajad (keskkonda, tervise- ja tööohutust puudutavad indikaatorid/mõõdikud, mis tulenevad CEFICu ja ICCA poolt kohustuslikeks määratud tulemuslikkuse põhinäitajatest).

"Hoolime ja vastutame" programm alustas 2020. aastal auhindade jagamisega ettevõtetele, tunnustamaks nende pingutusi erinevates kategooritates. Ettevõtetel oli võimalus näidata oma põhiväärtusi ja seda mille eest nad seisavad: hoolivad oma töötajatest ja nende peredest, tarnijatest, klientidest ning näidata, et nende ülesanne on luua ja tarnida ühiskonnale ohutuid keemiatooteid. 2020. aasta esimeses kategoorias "Tootmisliinide toetamine ja ümberkujundamine" tuli üheks võitjaks ka Eesti oma ettevõtte Chemi-Pharm AS. Kokku oli 16 võitjat erinevates kategooriates, täpsemalt saab vaadata VIDEOST.

Tulemuslikkuse põhinäitajad

Alljärgnevalt leiab vajalikud dokumendid ja vormid Hoolime ja Vastutame programmi aruandluse täitmiseks.

  1. Tulemuslikkuse põhinäitajate (raporteeritavate näitajate) andmevorm (viimati uuendatud 2019 protsessiohutuse mõõdikuga);
  2. H&V aruandluse juhendid:

Enesehindamine

Hoolime ja Vastutame programmi-kohane enesehindamine on seni toimunud nn ämblikuvõrgu küsimustiku täitmise kaudu Excel tabeli baasil. Viimastel aastatel on Cefic tegelenud enesehindamise protsessi ning vastava töövahendi uuendamisega. 2020. aasta lõpust on enesehindamise protsess kolinud veebi, kus Cefic on teinud 18 keeles kättesaadavaks uue asjakohase töörista RC ettevõtetele. 

Projekti on panustanud ka EKTL ning kõnealune tööriist on meie liikmetele kättesaadav eestikeelsena. Hoolime ja Vastutame uuendatud juhtimisraamistiku leiab SIIT. Enesehindamise portaali ligipääsud saadetakse ettevõtete kontaktisikutele meilile.  

Tutvustav video leitav SIIN.

Täpsem info leitav ka CEFIC kodulehel