Miks olla Liidu liige?

Miks olla Eesti Keemiatööstuse Liidu liige?

EKTL liikmeks võivad olla ettevõtted ja asutused, kelle põhitegevus on seotud keemiaga. Täpsemalt keemiatooraine tarnimise, ladustamise, transpordi ning keemiatoodete tarnimise, tootmise või müügiga või keemiaalase arendustööga. Liit esindab oma liikmete ühiseid huve ja panustab keemia- ja keemiatööstuse valdkonna arengusse.

Olles Liidu liige, on Sul võimalus:

 • osaleda keemia- ja keemiatööstuse valdkonna esindusorganisatsiooni seisukohtade kujundamises selleks, et arendada Eesti majandust ning seeläbi mõjutada ka Sinu enda ettevõtet puudutavate otsuste tegemist; 
 • omada kohest juurdepääsu planeeritavatele õigusraamistiku muudatustele nii Euroopa Liidu kui ka meie vabariigi tasemel, sest Eesti Keemiatööstuse Liit varustab liikmeid õigusaktide ülevaadete ja kommentaaridega;
 • osaleda läbi Liidu õigusloomes, tehes õigusaktide eelnõudesse huvigrupina ettepanekuid, säilitamaks stabiilset ärikeskkonda;
 • osaleda Liidu poolt korraldatavatel nõupidamistel, seminaridel, kohtumistel ja koolitusüritustel;
 • arendada koostööd ja suhtlemist teiste liikmetega;
 • panustada huvikaitsesse, osaledes kohtumistel otsustajatega riigiametites;
 • saada kemikaaliõiguse ja -ohutuse alast nõustamist ja -koolitust;
 • saada kiiremat liigipääsu keemia arendus ja -uuringutealasesse koostöövõrgustikku ülikoolide ja teadusasutustega;
 • osaleda oma spetsiifilise keemiavaldkonna sektorgruppide töös;
 • ühineda „Responsible Care“ - Hoolime ja Vastutame programmiga, et näidata ühiskonnale oma keskkonnateadlikkust ja propageerida kemikaalide ohutut käitlemist;
 • teha end nähtavaks keemia valdkonnas tegutseva vastutustundliku ettevõttena

Mida rohkem on meie Liidus liikmeid, seda tugevam on Liit, seda kuuldavam on meie ühine hääl ning seda reaalsemalt meie seisukohtadega arvestatakse.

 

Anna oma liitumissoovist märku SIIN