CEFIC-LRI uued rahastamisvõimalused mikroplasti, segudega kokkupuute ja polümeeride uurimiseks

Cefic

Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (Cefic) pikaajaliste teadusuuringute algatuse (LRI) programm võtab nüüd vastu toetustaotlusi järgmistes valdkondades:

Kuidas plasti valmistamine mõjutab plasti lagunemist mikro- ja nanoplastideks?
Kuidas mikroplast ja nanoplast läbi naha imenduvad?
Kuidas polümeerid absorbeeruvad ja vabanevad erinevates keskkondades?
Ainete koosmõju tuvastamine valgala tasandil?

Kandideerimise tähtaeg: 31. juuli 2024

Cefic-LRI programmi eesmärk on toetada teadusuuringuid, mis käsitlevad tööstuses kasutatavate kemikaalide tervise- ja keskkonnamõjudega seotud võtmeküsimusi. Oodatud on taotlused nii Euroopa kui ka mitte-Euroopa üksustelt, sealhulgas tulundus- ja mittetulundusühingutelt, aga ka avalik-õiguslikelt ja eraasutustelt, nagu ülikoolid, kolledžid, laborid ja lepingulised uurimisorganisatsioonid.

Vaata täpsemalt SIIT.