Cefic

Antwerpeni deklaratsioonil on 1000 allkirja

Pressiteade; Brüssel, 11. aprill 2024. Juba 1 000 organisatsiooni on ühinenud pöördumisega ELi liidrite poole toetada Euroopa Tööstuskokkuleppe raames Euroopasse investeerimist Antwerpeni ...
TBD

TBD Pharmatechi tootmishoone sai nurgakivi

TBD Pharmatech on EKTLi liige, kes toodab nii inim- kui veterinaarravimites kasutatavaid toimeaineid ning pakub peenkeemia arendus- ja tootmislahendusi farmaatsia- ja biotehnoloogiaettevõtetele. 04.04 ...
Pexels

Ukraina rakendab CLP regulatsiooni

2024. aasta märtsis esitas Ukraina Maailma Kaubandusorganisatsioonile (WTO) kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määruse eelnõu, millega teatas, et eelnõu jõustub ...