Pexels

Talgi võimalik klassifitseerimine

Hiljuti on meedias kajastatud talgi kasutamist kosmeetikatoodetes. Sellel on mitmeid põhjuseid - nt Johnson & Johnsoni vastu esitatud talgiga seotud kohtuasjad, aga peamiselt 5.07.24 avaldatud IARC ...
EKTL

Uus EL-i mall toodete tagasinõudmise teatiste jaoks

Euroopa Komisjon võttis rakendusmääruse 2024/1435 alusel kasutusele uue harmoneeritud toote tagasikutsumise teatiste standardvormi. Kõnealune määrus (EL üldise tooteohutuse määruse alusel kehtestatud ...
Pexels

Algab triloog detergentide määruse uuendamise osas

Euroopa Parlament on oma seisukoha detergentide määruse muutmise osas vastu võtnud ning Euroopa Nõukogu on kokku leppinud üldises lähenemisviisis. Järgmise etapina algavad kompromissiotsingud ehk ...
SRIP

TA ja innovatsiooni tulemuslikkusest EL-is

Avaldatud on kaks olulist aruannet, mis kajastavad teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni tulemuslikkust Euroopa Liidus. Komisjon avaldas 27. juunil teaduse, teadusuuringute ja innovatsiooni ...
Pexels

Innovatsioon ja ettevõtete toetused

Jagame Tööandjate Keskliidu innovatsiooni-teemalisest uudiskirjast (Innotrepi uudiskiri) olulisemaid teemasid. Pange tähele, et uuendusmeelsete ettevõtete seas populaarne rakendusuuringute programm ...
Pexels

Vee saasteainete loetelu ajakohastamine

Euroopa Nõukogu leppis 19.06.24 kokku oma volitustes läbirääkimiste pidamiseks direktiivi üle, millega muudetakse vee raamdirektiivi, põhjaveedirektiivi ja keskkonnakvaliteedi standardeid käsitlevat ...