Pexels

ECHA hiljutised olulised veebinarid

Uus ohtlike ainete andmebaas SCIP - prototüübi tutvustus Toimus 17.03.20 See veebiseminar kirjeldab SCIP andmebaasi hetkeseisu pärast selle prototüübi lansseerimist veebruaris. Vaatajatele tehakse ...
Pexels

Õhukvaliteet: nõukogu võttis vastu järeldused

Nõukogu võttis 5. märtsil vastu järeldused õhukvaliteedi kohta, milles antakse poliitilised suunised edasiseks tööks eesmärgiga võidelda õhusaaste vastu. ELi praegune puhta õhu poliitika on välisõhu ...