Ceficu analüüs kinnitab tungivat vajadust tõhustada kemikaalialaste õigusaktide jõustamist

pexels

Ceficu tehtud andmeanalüüs näitab 2020. aastal järsku impordi suurenemist seoses käte desinfitseerimisvahenditega, mis ei vasta EL-i kemikaaliohutuse eeskirjadele. Neid tooteid ei märgistata tuleohtlikena, need sisaldavad metanooli (ei vasta EL-i klassifitseerimise ja märgistamise eeskirjadele) või sisaldavad viiruste hävitamiseks ebapiisavat etanooli protsenti (ei vasta samuti EL-i biotsiidimäärusele).

Analüüsi mõned peamised järeldused on järgmised:

  • Kui ligi 80% nõuetele mittevastavatest artiklitest pärineb väljastpoolt EL-i, siis on lisaks näha järsku kasvu juhtumite korral, kui toote päritoluriik pole teada (17% 2020. aastal vs 4% 2019. aastal). Selle põhjuseks on tõenäoliselt veebipoodide arvu suurenemine COVID-19 pandeemia ajal.
  • Nagu varasematel aastatel, moodustavad laste mänguasjad enam kui kolmandiku kõigist teatatud rikkumistest. Peamine põhjus on DEHP ehk endokriinseid häireid põhjustav ftalaat, mida on Euroopas piiratud aastaid, kuid mida esineb siiski sageli Hiinast imporditud plastnukkudes ja nn "lima mänguasjades".
  • Üha suuremast rikkumisest on teatatud ka autode külmutusagenside (liiga suur globaalse soojenemise potentsiaal ja ei vasta tüübikinnitusdirektiivile) ja elavhõbedat sisaldavad „nahka pleegitavad/valgendavad tooted”.

Tulemused kinnitavad, et EL-i liikmesriikidel on tungiv vajadus kiirendada REACH-määruse jõustamist, eriti imporditud kaupade, sealhulgas veebiturgude puhul. Nõuete täitmise tugevdamine, eriti impordi osas, on uues jätkusuutlikkuse kemikaalistrateegias nimetatud üheks peamiseks keskendumisvaldkonnaks.

Ceffi tootehalduse tegevdirektor Sylvie Lemoine ütles: „Me ei vaja mitte ainult koordineeritumat jõustamist EL-i piiridel, vaid peame ka tagama, et Euroopas kehtivad piirangud või keelud oleksid täidetavad. See tähendab, et täitevasutustel peavad olema analüütilised vahendid, labori suutlikkus ja eelarved, et kontrollida piiratud koguses kemikaalide olemasolu ja koguse esindavat valimit. Nõuetele mittevastav import kujutab tarbijatele lubamatut riski."

Kõigi avastuste loetelu ja mittevastavuste juhtumite jaotust tootekategooriate, kemikaalide või konkreetsete õigusaktide järgi leiate täielikust aruandest SIIN.