EKTL korraldas kohtumise Eesti alalise esinduse keskkonnanõuniku ja Cosmetics Europe vahel

Pexels

13. aprillil 2023 toimus veebikohtumine, millel osalesid EKTL, Cosmetics Europe esindajad ning Jörgen Talkop, kes on keskkonnanõunik Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures. Hr. Talkop tegeleb muu hulgas ringmajanduse, kemikaalide, jäätmete, tööstusheite ning vee ja heitvee küsimustega. 

Kõnealuse kohtumise ajendiks oli Cosmetics Europe soov tutvustada Eesti esindajatele EL-is tööstuse seisukohti seoses kahe uue/käimasoleva algatusega, mis puudutavad asulareovee direktiivi ning plasti ja pakendijäätmete määrust.

Asulareovee direktiivi osas on CE peamiseks mureks mikrosaasteainete määratlus ning nende eemaldamiseks vajalike investeerimiskulude suunamine läbi laiendatud tootjavastutuse süsteemi ainult kahe tööstussektori (ravimid ja kosmeetika) õlule. CE tõi välja põhjendused, miks mikrosaasteaineid defineerides tuleks kehtestada konkreetne loetelu ainetest ning selgitas, et laiendatud tootja vastutuse rakendamisel tuleb lähtuda ainepõhisest loogikast, kus kulusid kannavad proportsionaalselt kõik sektorid ja ettevõtted, kes mikrosaasteainete asulareoveesüsteemi jõudmise eest vastutavad, mitte ainult kaks põhjendamatutel asjaoludel välja valitud sektorit. 

Plasti ja pakendijäätmete määruse osas käsitleti eelkõige vajadust säilitada teatavad erisused kosmeetika pakenditele seoses asjaoluga, et tegemist on kontaktitundliku pakendiga. Samuti rõhutati vajadust leida lahendus väikepakendite ümbertöötlemiseks, kuivõrd need on taaskasutatavast materjalist, aga jäätmekäitlussüsteemid ei suuda neid välja sorteerida.