EKTLi toetuskiri magistriõppe õppekava „Keskkonnatehnoloogiad ja –strateegiad“ avamiseks Tallinna Tehnikaülikoolis

Pexels

Eesti Keemiatööstuse Liit saatis 11.04.2024 Tallinna Tehnikaülikooli toetuskirja magistriõppe õppekava „Keskkonnatehnoloogiad ja – strateegiad“ avamiseks.

Eesti Keemiatööstuse Liit näeb ühiskondlikku vajadust avada Tallinna Tehnikaülikoolis magistriõppekava, mis hakkab andma keskkonnatehnoloogiaalast tehnilist haridust. Keemiatööstus vajab spetsialiste, kes tunnevad keemiatehnikat ja -tehnoloogiat, samuti Euroopa Liidu väljatöötatud direktiive ja keskkonnapoliitikat.

Uus magistrikava annab keemiataustaga inimestele ainulaadse võimaluse spetsialiseeruda tehnoloogiatele.

Tänu võimalusele palgata haritud ja kohalikke talente, saavad ettevõtted oma ülesandeid tõhusamalt täita, protsesse sujuvamaks muuta ja turul konkurentsieelise saavutada.

 

Taust:

Uus eestikeelne magistriõppekava „Keskkonnatehnoloogiad ja -strateegiad“ on mõeldud tehnika- või loodusteaduste bakalaureusekraadi omavatele inimestele. See pakub unikaalset võimalust neile, kellel on nt keemiaalane haridus, spetsialiseeruda tehnoloogiatele.

Õppekavas on õppeained, mis hõlmavad järgmist:

  • tehnika ja tehnoloogia – keemiatehnika ja keskkonnatehnoloogiad  (sh jäätmekäitlus), säästlik/puhtam tootmine, protsesside modelleerimine, tehnilis-majanduslik analüüs;
  • keskkond – keskkonnasaaste ja -seire, analüütilised seadmed, keskkonnamõju hindamine, suurandmete analüüs;
  • strateegiad – keskkonnapoliitika ja kestlikkus, kestlikkusele suunatud disain, elutsükli analüüs.

Kahe senise õppekava („Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia“ ja „Keskkonnatehnika ja juhtimine“) liitmine võimaldab luua uue tasakaalustatud õppekava, mis hõlmab keskkonna osa Keskkonna-, majandus- ja juhtimismeetmete ning standardite kogumist (ESG) ja osa Rohelisest kokkuleppest (Green Deal), mis on seotud tootmistehnoloogiate ja keskkonnaseirega.

Antud õppekava panustab haridusse keskkonnakaitse strateegiate, jäätmekäitluse, reovee- ja õhupuhastuse valdkonnas. Tehnoloogilised tootmisprotsessid on seotud arvukate regulatsioonidega, jäätmetekke ja nende koguse vähendamise ja käitlemisega. Õppekava eesmärk on koolitada spetsialiste, kes omavad nii tehnoloogia kui ka keskkonnavaldkonna teadmisi. Ülikooli keskkonnatehnoloogia magistriõppekava avamine näitaks selgelt ülikooli pühendumust keskkonnakaitsele ja suurendaks selle võrgustikku teadusringkondadega, võimaldades spetsialistidel jätkata õpinguid ka doktoriõppes ning aidates kaasa keskkonnatehnoloogia valdkonna arengusse.