Ettevalmistused võimalikuks polümeeride registreerimisnõuete täitmiseks ELis - veebinar

Pexels

Seoses REACH määruse läbivaatamise kohta seni teadaoleva infoga võib juba praegu olla üsna kindel, et polümeeride registreerimise nõue kehtestatakse. Detailid on veel lahtised, aga mõned võimalikud stsenaariumid on kaalumiseks välja toodud ning nende tutvustamiseks korraldab ReachLaw vastavasisulise veebiseminari, mis toimub 8. juunil kell 14.00.

Polümeerid on praegu ELi REACH-i registreerimisest vabastatud, kuid see võib peagi muutuda. Euroopa Komisjon töötab aktiivselt polümeeridest teavitamise ja registreerimise ettepaneku, sealhulgas teabenõuete ja tähtaegade kallal.

Keemiatööstus ja sidusrühmad ootavad pikisilmi hilinenud REACHi läbivaatamise ettepanekut, mis avaldatakse eeldatavasti 2023. aasta lõpuks ja mis tõenäoliselt sisaldab põhisätteid polümeeridest teavitamise ja registreerimise kohta. Siiski pole kindel, kas selle aasta ettepanekusse lisatakse üksikasjad selle teabe kohta, mida registreerijad peaksid registreerimisfaasis esitama.

Arvestades, et ELi turul on ligikaudu 200 000 polümeeri, mida see nõue võib mõjutada, nõuab komisjon tõenäoliselt protsessi juhtimiseks polümeeride registreerimist rühmade kaupa.

Seda silmas pidades kutsub ReachLaw kõiki ettevõtteid, kes toodavad, impordivad või toovad EL turule polümeere, osalema 8. juunil toimuval veebiseminaril. Infoseanss annab teile üldise ülevaate polümeeride võimalike teavitamis- ja registreerimisnõuete hetkeseisust, mõjutatud osalejatest ning erinevatest stsenaariumidest, mida ELi Komisjon, ECHA ja asjaomased sidusrühmad protsessi käigus arutavad. Samuti saate väärtuslikku nõu, kuidas valmistuda võimalikeks polümeeri registreerimisnõueteks.

Ärge jätke kasutamata võimalust olla kursis eelseisvate muudatustega, mis võivad teie ettevõtet mõjutada. 

REACHLaw Kõneleja: Sini Suomela, tegevjuht (COO).