Ettevõtlusorganisatsioon plaanib vaidlustada teepuuõli võimaliku Repr. 1B klassifikatsiooni ja sellest tulneva keelu tarbijatoodetes

Pexels

2024. aasta jaanuaris toimunud CARACALi koosolekul esitas Euroopa Komisjon dokumendi, milles loetletakse VI lisa kirjed, mis põhinevad riskihindamise komitee (RAC) 2023. aastal vastu võetud arvamustes sisalduvatel klassifitseerimisjäreldustel. RAC-i 2023 aastal vastu võetud otsustest formuleerub CLP määruse 23. ATP ning praeguse seisuga soovitab RAC lisada 26 uut ja 14 muudetud kanne CLP-i VI lisa 3. osasse. Enne, kui 23. ATP lõplikult heaks kiidetakse ja EL Teatajas avaldatakse (seda on oodata 2025 aasta alguses), läbib see veel mitu konsultatsiooni CARACALi kohtumistel. 

Üks peamine vaidlusalune RACi klassifitseeimisjäreldus puudutab teepuuõli osas soovitatavat reproduktiivtoksilisuse 1B katogooria klassifikatsiooni. Teema sai alguse biotsiidimääruse kontekstist, kus tootele loa taotlemise raames osutus vajalikuks teepuuõlile kui toimeainele harmoneeritud klassifikatsioon ja märgistus (CLH) määrata. CLH ettepaneku tegi Poola, kes oma toimikus pakkus välja lisaks muudele ohuklassidele reproduktiivtoksilisuse klassis kategooria 2. Sellele järgnes toimiku läbivaatamine ja arvamuse kujundamine ECHA RAC-i poolt, mis jõudis 2023 aasta sügisel tulemuseni, et Repr. Tox. 1B oleks asjakohasem.

Teepuuõli (EC nr: 285-377-1; CAS nr: 85085-48-9) on eeterlik õli, mis saadakse Melaleuca alternifolia värskete lehtede ja okste aurudestilleerimisel. Seda kasutatakse ELis peamiselt ja traditsiooniliselt kosmeetikas ja traditsioonilistes ravimites.Taimekaitsevahendina kasutamine on suhteliselt uus (alates 2000. aastate keskpaigast). Repr. Tox. 1B klassifikatsioon omaks kohest laiaulatuslikku kaskaadmõju, kuivõrd see keelaks CPR alusel aine kasutamise kosmeetikatoodetes; lisaks CMR 1. kategooria ainetele kehtib üldine REACH piirang, mis keelab nende müügi tavatarbijale.

CARACALi järgmine kohtumine toimub 20-21 märts 2024 ja märtsi alguse seisuga on sellele eelnevalt mitmed ettevõtlusorganisatsioonid ning ettevõtted esitanud oma positsioonipaberid ja seisukohad, milles ollakse selgelt vastu teepuuõli klassifitseerimisele Repr. Tox. 1B ainena. Uuringud on tõepoolest näidanud mõju isasrottide viljakusele, aga puudub tõendus, et tulemused on relevantsed inimeste puhul. Vastupidi, on mitmeid tõendeid, et inimese metabolism oluliselt erineb rottide omast teepuuõli seedimisel ning selle käigus ei teki kahjulikke metaboliite.  

Käesoleva artikli lõpust leiab nt SME United seisukoha teepuuõli CLH kohta.

Lisaks toimus 15. märtsil ka Euroopa Komisjoni kosmeetika toodete töögrupi (CPWG) kohtumine, kus muu hulgas oli arutusel see sama teema ning SME United kinnitas kohtumisel, et kavatseb vaidlustada teepuuõli Repr. Tox. 1B klassifikatsiooni.