EU-OSHA: ohtlike ainete e-vahend saadaval eesti keeles

OSHA

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (OSHA) on koostanud e-vahendi (veebitööriista), mis aitab eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel hallata ohtlike kemikaalide kasutamisega kaasnevaid riske töökeskkonnas. Kõnealuse e-vahendi on eesti keelde kohandanud Tallinna Tehnikaülikool ning see on kõigile kasutamiseks vabalt kättesaadav. 

Teave e-vahendi kohta

See ohtlike ainete e-vahend annab ülevaate ohutus- ja terviseohtudest, mis kaasnevad ohtlike ainete ja keemiatoodetega teie ettevõtte töökohtades. Saate esitatud andmete põhjal kohandatud, ettevõttepõhist nõu, kuidas rakendada häid tavasid ja meetmeid ning kuidas järgida asjaomaseid eeskirju ja määruseid. Kui võtate soovitatud meetmed, vähendate oma töökohas tõhusalt ohtlikest ainetest ja keemiatoodetest tulenevaid riske.

EU-OSHA ohtlike ainete ja keemiatoodete e-vahend on mõeldud ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja vastavate eriteadmisteta ettevõtete toetamiseks ohtlike ainete haldamisel töökohtades. Vahendi eesmärk on pakkuda häid tavasid, tõsta teadlikkust ja muuta ettevõtetele ja töötajatele oma olukorra hindamine ja riskivähendusmeetmete võtmine võimalikult lihtsaks.

See vahend põhineb Rootsi sotsiaalpartneri PREVENT tulemuslikult rakendatud riiklikul vahendil KEMIGuiden. EU-OSHA on PREVENTile väga tänulik, et ta selle vahendi kättesaadavaks tegi ning toetas selle arendamist pädevuse ja kogemustega.

E-vahend saab aidata teil oma ettevõttes ja töökohtades tööohutust ja -tervishoidu parandada. Vastake mõnele küsimustele ja saate teie konkreetsele olukorrale kohandatud nõuandeid. Kui rakendate vahendi soovitatud heade tavade meetmeid, vähendate oma töökohas ohtlike ainete ja kemikaalidega seotud riske. Samuti annab vahend teavet selle kohta, millised õigus- ja haldusnormid teile kehtivad ja kuidas neid järgida.

Tuvastage teie ettevõtte töökohtades esinevate ohtlike ainete ja keemiatoodetega seotud ohutus- ja terviseohud ning vähendage neid.

Võite alustada kas väga lühikese (kiire alguse) küsimustikuga, kus on 7 küsimust, või alustada kohe üksikasjalikuma 36 küsimusega küsimustikuga. Kui valite pika küsimustiku, saate oma vastused salvestada ja hiljem jätkata. Kui olete pika küsimustiku lõpetanud, saate välja trükkida aruande („Minu keemiliste ainete juhend“), mis sisaldab teie vastuseid, tegevuste kontrollnimekirja ning heade tavade ja meetmete soovitusi.

Alustage SIIN