F-gaaside märgiste vormingu ajakohastamine

Pexels

Uus F-gaase käsitlev määrus (EL) 2024/573 jõustus 11. märtsil 2024. Kuna uue määruse kohaselt on muu hulgas suurendatud nende toodete ja seadmete hulka, millel märgistusel tuleb osutada F-gaasi sisaldusele, siis on vaja kehtiv rakendusmäärus kehtetuks tunnistada ja asendada, et F-gaaside märgistuse vormingut ajakohastada. Uue märgistamise rakendusmääruse eelnõuga saab tutvuda SIIN

Tuletame meelde, et uue F-gaaside määrusega kehtestati nt järgmised keemiatööstusele olulised üleminekutähtajad (lisaks n.ö tavapärastele külmutus- ja jahutusseadmetele):

Turule laskmise keelud:

  • Vahud, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, välja arvatud juhul, kui see on vajalik riigisiseste ohutusnõuete järgimiseks: 1. jaanuar 2033;
  • Tehnilised aerosoolid, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, välja arvatud juhul, kui see on vajalik ohutusnõuete järgimiseks või neid kasutatakse meditsiinilistes rakendustes: 1. jaanuar 2030;
  • Hügieenitarbed (nt vahud, kreemid, vedelikud või pihustid), mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase: 1. jaanuar 2025.

Uue määrusega kehtestatavad märgistusnõuded kohalduvad alates 1. jaanuar 2025.

Üks näide: 

  • I ja II lisas loetletud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid vahte ja eelsegatud polüoole ei lasta turule, ei tehta kättesaadavaks ega tarnita, kui fluoritud kasvuhoonegaasid ei ole tähistatud märgisega, kus on esitatud tööstuslik tunnustatud nimetus või sellise nimetuse puudumise korral keemiline nimetus. Märgisel näidatakse selgelt, et vaht sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase või eelsegatud polüoole.

Kõnealuses uues F-gaase käsitlevas määruses sätestatud märgistusnõudeid täpsustatakse artikli alguses mainitud rakendusaktis, mis on veel hetkel kooskõlastamise faasis.