Harmoneeritud klassifitseerimise ja märgistamise nimekiri uuenes

Pexels

Euroopa Komisjon on uuendanud ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistamise nimekirja – lisades juurde 28 ja muutes 24 varasemat kannet. Kontrollige uuenenud loendit – see võib teie ettevõtet mõjutada.

Kõnealuste ainete teaduslik hindamine viidi läbi koostöös ECHA, selle riskihindamise komitee ja liikmesriikide ametiasutuste vahel, eesmärgiga, et Euroopa Komisjon saaks otsused langetada. Komisjoni delegeeritud määrus "(EL) 2024/197, 19. oktoober 2023, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1272/2008 seoses teatavate ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistusega" avaldati EL Teatajas jaanuari alguses ning on tänaseks jõustunud. 

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2025.

Tarnijad võivad siiski juba enne seda kuupäeva klassifitseerida, märgistada ja pakendada aineid ja segusid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mida on muudetud kõnealuse uue määrusega.