Ilmus segude hindamise teguri MAF mõju analüüs

Pexels

Jätkusuutliku kemikaalistrateegia mõjude majandusanalüüsi uus moodul uurib segude hindamise tegurit (MAF) mõju kohta energiale ja keskkonnale. Ricardo ökonoomiline analüüs uuris MAF (10) kasutuselevõtu võimalikke mõjusid üksikute ainete tasandil. Uus analüüsimoodul näitas, et MAF-i kasutuselevõtul ja sellest tulenevatel äritoimingutel oleks oluline mõju äritegevusele ja sellega seotud tarneahelatele.

Nende potentsiaalsete äri- ja majandusmõjude leevendamiseks võivad poliitikakujundajad pakkuda tegevuskava, soovitada kaaluda sihipärasemat lähenemisviisi MAF rakendamiseks ja uurida täiendavate mehhanismide kasutamist (olgu need siis rahalised või regulatiivsed) ja/või võimaldada, et registreerijatel ja teistel ettevõtetel oleks rohkem aega, et vastata kavandatud poliitikamuudatustele 
viisil, mis hõlbustaks innovatsiooni ja võimaldaks uute toodete turule toomist.

Täismahus analüüs kättesaadav SIIN.