Infotund: OSKA ettevõtlussektori uurimis- ja arendustöötajate tööjõu- ja oskuste vajaduse uuring 11.05.2023

Kutsekoda

Edastame alljärgnevalt Kutsekoja kutse infotundi:

Kutsekoda avaldab peagi OSKA ettevõtlussektori uurimis- ja arendustöötajate tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu.

Erialaliite oodatakse uuringut tutvustavasse infotundi 11. mail kell 14 Zoomi vahendusel.

OSKA uuringujuht Urve Mets ja OSKA analüütik Anneli Leemet annavad uurimistulemuste põhjal ülevaate kitsaskohtadest, mis takistavad innovaatiliste toodete ja teenuste arendamist; uurimis- ja arendustegevuseks vajalikest oskustest; valdkondadest, kus teadmusmahukuse kasvatamine annaks kõige jõulisema tõuke lisandväärtuse kasvule.

 

Osalemiseks sisene lingilt.