KBFI Keskkonnatoksikoloogia Labori teenuste tutvustus

Pexels

Jagame infot KBFI Keskkonnatoksikoloogia Labori pakutavate teenuste kohta toksikoloogia ja keemia alal, mida võib levitada Eesti Keemiatööstuse Liidu liikmetele.

KBFI soovid olla ettevõtete koostööpartneriks kemikaali- ja keskkonnaohutuse alal. Nende keskkonnatoksikoloogia laboris on olemas Eesti jaoks ainulaadne kompetents ja võimekus hinnata kemikaalide ja keskkonnaproovide toksilisust.

KBFI Keskkonnatoksikoloogia Laboril on võimekust teostada teste ainete ökotoksilisuse ja antimikroobsuse hindamiseks.

Rohkem teavet leiate järgenvast infovoldikust

Külastage ka KBFI kodulehte