Komisjoni uued meetmed biotehnoloogia ja biotootmise edendamiseks ELis

Pexels

Komisjon tegi 20.03.24 ettepaneku mitmete sihipäraste meetmete kohta, et edendada biotehnoloogiat ja biotootmist ELisTeatises „ Tuleviku ülesehitamine loodusega “ määratletakse probleemid ja takistused ning tehakse ettepanek need kõrvaldada kooskõlas teatisega ELi pikaajalise konkurentsivõime kohta.

See algatus võib sillutada teed ELi biotehnoloogia seadusele Euroopa Komisjoni järgmise mandaadi raames. Sellega seoses on keemiatööstus eesotsas CEFIC-ga märkinud, et tingimata peaks seesugune seadus käsitlema tooraine kättesaadavusega seotud probleeme ja hõlmama kõiki neid tehnoloogiaid kasutavaid tööstusharusid.

Biotehnoloogia ja biotootmine, mis hõlmavad elusorganismide kasutamist mitmesuguste toodete loomiseks, mängivad keemiatööstuses otsustavat rolli ja pakuvad palju võimalusi suure jõudlusega jätkusuutlike toodete arendamiseks. Nende kasutamine ulatub , toidu- ja söödalisandite ning ravimite tootmisest kuni koduhooldustoodete koostisosadeni, mis näitab nende kasvavat kasutuselevõttu.

Cefic tunneb heameelt selle üle, et teatises tunnistatakse biotehnoloogia ja biotootmise potentsiaali suurendada Euroopa konkurentsieelist ja innovatsioonimaastikku. Mainitav regulatiivsete liivakastide kasutuselevõtt oleks märkimisväärne samm kohanemisvõimelisema ja toetavama reguleeriva raamistiku suunas, mis on biotehnoloogiliste uuenduste edenemiseks ülioluline.

Kuigi teatis keskendub õigustatult teadus- ja arendustegevuse rahastamise suurendamise vajadusele, jätab teatis tähelepanuta olulise väljakutse: suures koguses lähteainete, nagu tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud biomassi, kättesaadavus, mis on biotehnoloogial põhinevate protsesside esmase toorainena ülioluline.

Lisaks peavad ELi biomajandusega seotud poliitikad rakendama „kaskaadkasutuse” põhimõtet, tagamaks, et biomassi kasutatakse seal, kus see on ringsuse, väärtuse ja töökohtade loomise jaoks kõige mõttekam keskkonna-, majandus- ja sotsiaalsest aspektist lähtudes. Sama oluline on vajadus laiendada toetust paljudele biotehnoloogiat kasutavatele organisatsioonidele, sealhulgas idufirmadele, VKEdele ja rahvusvahelistele korporatsioonidele.

Vaata täpsemalt SIIT