Koolitus: "Laboritöö praktilised aspektid. Veebikursus."

AI-generated

TÜ Katsekoda annab teada, et on tulemas järjekordne koolitus "Laboritöö praktilised aspektid". Sarnaselt eelmisele korrale, toimub ka seekordne kursus põhiliselt veebis ja ainult praktikumiks koguneme Tartusse.

Kursus algab 3. jaanuaril 2024 kahetunnise loenguga ja sealt edasi iga nädala kolmapäeval kl 10:15-12:00. Kokku toimub 6 veebiloengut. Loenguid loetakse nimetatud aegadel, loengute salvestusi saab vaadata kuni kursuse lõpuni.

Kursuse praktiline osa toimub vahemikus 05.02-09.02.2024 TÜ Chemicumi laboris. Praktikumipäevade valimisel proovime arvestada ka osalejate soove.

Praktikumipäeval on kõigil osalejatel (soovi korral) võimalus tutvuda TÜ Katsekoja laboritega.

 

Kursuse tutvustus

*Sihtrühm

Laborandid ja kõik teised omakäeliselt analüüse (ja muud laboritööd) tegevad töötajad, samuti nende tööd juhtivad ja laborisse varustust valivad inimesed.

*Programmi eesmärk

Kursuse käigus antakse ülevaade reast teemadest, mis on seotud igapäevase laboritööga. Antakse juhiseid, kuidas korrektselt kaaluda, filtreerida, pipeteerida jne, millest lähtuda mõõtenõude, filtrite, pH-meetrite jt valikul, mida pidada silmas reaktiivide ja laboris kasutatava vee korral. Antakse ülevaade proovivõtu olulistest aspektidest ja proovide ettevalmistamise põhilistest võimalustest. Tutvustatakse enamkasutatavaid laboriseadmeid ja seadmete hoolduste, kontrollide, probleemide jne registreerimise olulisemaid aspekte.

*Üldinfo

Kursuse viivad läbi Riin Rebane, Irja Helm, Koit Herodes ja praktikumi meeskond.

Kursuse ajakava on toodud SIIN.

 

Teadmiste kontroll: Iga teemaploki kohta on Moodle keskkonnas elektrooniline test (kokku 6 testi). Igas testis tuleb saada tulemus vähemalt 50% ja iga testi saab teha kaks korda.

Tunnistused: Tunnistuse (TÜ elektrooniline tunnistus) saamise eelduseks on kontrolltööde sooritamine (igaüks vähemalt 50% tulemusega) ja praktikumis osalemine.

 

Toimumise koht: Loengud toimuvad Moodle keskkonnas, praktikum TÜ Chemicum, Ravila 14a, Tartu

Kursuse hind: 280 EUR osavõtja kohta (hinnale lisandub käibemaks).

Tasumine: pärast kursuste toimumist arve alusel.

 

Kõik osalejad saavad kursusele ise registreeruda järgmisel aadressil.