Cefic

Euroopa kestlikkuse standardite õppevõrgustik

Õppevõrgustiku esimene seanss Euroopa kestliku arengu aruandlusstandardite teemal: "topeltolulisuse (double materiality)" uurimine Liituge 20. juunil esimese koolitusega selles õppevõrgustikus, mis on ...
TalTech

TalTech Virumaa kolledži mikrokraadid

Alates 2021. aasta sügisest pakub Tallinna Tehnikaülikool avatud õppes võimalust läbida väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade. Mikrokraad koosnevad kahest või enamast tasemeõppe õppeainest ...
Pexels

Toimus CLP-määruse VIII lisa koolitus

Eesti Keemiatööstuse Liit korraldas 3. mail oma liikmetele koolituse, mis käsitles mürgistusteabekeskustele esitatava teabe ühtlustamist EL-tasandil. Koolituse viis läbi EKTLi kemikaali- ja ...