Majanduspoliitika plaani tutvustamine 15. märtsil

Pexels

Jagame alljärgnevalt MKM-i kutset majanduspoliitika uut plaani tutvustavale üritusele. 

Eesti majandus vajab uut hoogu. Senised konkurentsieelised on ammendunud ja pikaajaline vaade majandusele nõuab tegevuste ümbermõtestamist ja uute võimaluste loomist, et kahekordistada 2035. aastaks Eesti majanduse maht. Just tugevad ettevõtjad on majanduse alustala ja konkurentsieelis ning nende praktilisi ootusi taaskaardistades sõnastas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium majanduspoliitika põhimõtted, et viia Eesti eksport, majanduse tootlikkus, tehnoloogia areng ja ettevõtluskeskkond uuele tasemele.

Ettevõtjate, esindusorganisatsioonide ja riigiasutustega koostöös ja nende tagasiside põhjal on majanduspoliitika põhimõtted saanud viimase lihvi ja on valmis avalikuks esitlemiseks.

Majanduspoliitika plaan

Eesti majanduspoliitika põhimõtteid esitletakse  15. märtsil kell 12.00-14.00 ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika 1, Tallinn) Tamme saalis.

Majandusplaani tutvustavad ja arutelus osalevad:

  • majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo
  • kliimaminister Kristen Michal
  • KMPG Baltic partner ja nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere
  • Ettekannetele järgnevas paneeldiskussioonis osalevad Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas, Asutajate Seltsi esindaja Allan Martinson, tööstusvaldkonna esindaja (selgumisel). Modereerib MKM-i asekantsler Sandra Särav.

Üritusele on oodatud nii era- kui avaliku sektori ja ülikoolide esindajad, poliitikakujundajad, arvamusliidrid ning teised huvitatud!

Osalemiseks on vajalik registreerumine!  Palume esimesel võimalusel, aga hiljemalt 13. märtsil anda osalemisest teada siin: https://forms.office.com/e/cSSkV6Ckaz

Esitlusest toimub ka ülekanne veebis, mille viide saadetakse registreerunutele.

Majandusteemaga seoses lisame, et äsja valmis ka Arenguseire Keskuse tellimusel "Eesti majanduse arengut toetavate ettepanekute analüüs". Tartu Ülikooli majandusteadlased analüüsisid Eesti majanduspoliitika kitsaskohti ning tõid välja ettepanekud majanduse konkurentsivõime tõstmiseks. Peamine eesmärk oli läbi viia majandusarengut toetavate ettepanekute idee-korje, mis hõlmaks seniste analüüside (sh neis väljapakutud, kuid veel rakendamata ettepanekute) inventuuri ja Eesti erasektori (eelkõige haruliitude) ettepanekuid poliitikameetmete kohta. Inventuuri käigus sõeluti välja asjakohased ettepanekud ning anti hinnang nende rakendatavusele. Samuti on käsitletud Euroopa Liidu Roheleppe kohustuste täitmise mõju. Eesmärgid on küll kokku lepitud, ent nende täitmiseks võetavaid meetmeid alles kavandatakse, mistõttu on nende mõju hinnata üsna keeruline. Kuid need mõjutavad mitmekülgselt meie majanduse konkurentsivõimet, hinnataset ning ebavõrdsust.