Stockholmi konventsioon kaalub kriteeriumide laiendamist plastikutele

Pexels

Stockholmi konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee (POPRC) tuli jaanuaris kokku ja arutas, kas plastilisand (UV-328) võib täita kriteeriume ainete pikaajaliseks keskkonnatranspordiks (LRT), tuginedes selle kasutamisele plastikus ja võimekusele plastikul läbida pikkasid vahemaid. Selles komisjoni 16. koosolekus arutati Šveitsi poolt UV-328 nimetamist ja argumente plastjäätmete transpordi üle. Tööstuses osalejad märkisid, et plastist materjal, mis on pikamaatranspordi kandja, ei ole kindlatel andmetel põhinev. Selle hüpoteesi omaksvõtmine looks Stockholmi konventsioonile tõsise pretsedendi ja sellel võivad olla paljudele keemiatoodetele kaugeleulatuvad tagajärjed.

Paljud liikmesriigid tunnistasid, et UV-328 otsuses liigub POPRC kaugemale sellest, kuidas andmeid ajalooliselt tõlgendati. POPRC esimees Peter Dawson on moodustanud ajutise töörühma, et koostada juhised LRT kriteeriumide rakendamiseks. Juhend peaks sisaldama nii plastide argumendi ülevaadet kui ka LRT ennustamiseks ja hindamiseks kasutatud mudelite ajakohastamist. Mitmed tööstusharu esindajad osalesid vabatahtlikult ajutises töörühmas ja ICCA POP-i töörühm jälgib selle arutelusid. Tööstuse jätkuv osalemine Stockholmi konventsiooni protsessis ja riikidest teavitamine on kriitilise tähtsusega, arvestades komitee tegevuse pretsedendipõhist olemust.