Tarbijaohutuse komitee teaduslik nõuanne titaandioksiidi kohta

Pexels

EL Tarbijaohutuse komitee (SCCS) avaldas 23. mail 2024 teadusliku nõuande titaandioksiidi kasutamise kohta suukaudsetes kosmeetikatoodetes. 

Olles kaalunud kogu teavet (sealhulgas EFSA poolt 2021. aastal hinnatud teavet), leiab tarbijaohutuse komitee, et olemasolevad tõendid ei ole piisavad, et välistada peaaegu kõigi suukaudsetes kosmeetikatoodetes kasutatavate TiO2 kvaliteediklassi liikide genotoksilisuse võimalikkust. Ainus erand on kaks nanovormi (RM09 ja RM11), mille kohta esitatud genotoksilisuse andmed ei viita genotoksilisuse probleemile. Siiski on vaja rohkem teavet nanovormide võimaliku omastamise ja rakulise mõju kohta suu limaskestas, et pidada neid suuhooldustoodetes kasutamiseks ohutuks.

Suukaudsete kosmeetikatoodete muude kvaliteediklasside (nii pigmentaarse kui ka nano) valitud esindajate genotoksilisuse välistamiseks on vaja rohkem katseandmeid kehtivate protokollide ja asjakohaste katsesuuniste alusel tehtud uuringutest.

Tarbijaohutuse komitee soovitab, et kosmeetikatoodetes kasutatavate pigmenteeritud TiO2 klasside ohutuse hindamisel tuleks arvesse võtta ka asjaolu, et mõned neist sisaldavad nanomõõtmete skaalal märkimisväärset osa osakestest – umbes üle 50 % (osakeste arvu, koostisosade keskmise suuruse poolest).

Vaata täpsemalt SIIT

Taustainfoks: EFSA keelustas titaandioksiidi (E171) kasutamise toidulisandina tulenevalt genotoksilisuse pobleemidest.