Toimus infopäev “Eesti maapõueressurssidega seotud teadusuuringud”

Pexels

30. märtsil kell 9.30 – 16.10 toimus Rakvere vallavalitsuses (Kooli 2, Sõmeru alevik) infopäev “Eesti maapõueressurssidega seotud teadusuuringud”, kus tutvustati fosforiidi ja sellega kaasnevate ressursside teemaliste teadusuuringute tulemusi.

Sündmuse korraldas Eesti Geoloogiateenistus koos Eesti Teadusagentuuri ja Rakvere vallavalitsusega ning sellest võttis teiste seas osa ka EKTLi tegevdirektor H. Meybaum, kuivõrd fosforiidi ja kaasnevate haruldaste muldmetallide puhul võib tulevikus olla potentsiaali panustada Eesti keemiatööstuse arengusse. 

Ürituse jooksul andsid Tartu Ülikooli ja TalTechi teadlased ülevaate ressursside väärindamise programmi ResTA raames tehtud teadustööde tulemustest. Lisaks, rääkisid Eesti Geoloogiateenistuse eksperdid fosforiidi ja kaasnevate ressursside üldgeoloogilisest uuringust, perspektiivalade määratlemisest ja edasistest uuringuplaanidest. Päeva lõpetas paneeldiskussioon teemal „Fosforiidi ja kaasnevate ressurssidega seotud võimalused ja kitsaskohad“, kus osalesid nii ülikoolide teadlased, geoloogiateenistuse eksperdid kui ka kohalikud juhid.

Täpsema ülevaate ja ettekanded leiab Eesti Geoloogiateenistuse kodulehelt:

Eesti Geoloogiateenistuse direktori Sirli Sipp Kulli sõnul on fosforiidi ja kaasnevate ressursside põhjalik uurimine oluline. „Kui me soovime olla oma maapõue targad peremehed, peame uurima endale kuuluvaid ressursse. Täna me teame, et Eesti maapõues leiduvatel kriitilistel toormetel võib olla ka majanduslik potentsiaal, kuid me ei tea, milline see on. Ühiskonna tuleviku vajadusi silmas pidades on oluline täiendavate uuringutega teadmisi täpsustada,“ selgitas Sirli Sipp Kulli. „Kaugemale tulevikku vaadates on selge, et kui me ühiskonnana soovime teha otsuse hakata Eesti maapõues leiduvat fosforiiti, haruldasi muldmetalle, vanaadiumit ja teisi kriitilisi toormeid väärindama, saab seda teha ainult kokkuleppel kohalike inimestega. Seetõttu on oluline koostöö ja regulaarne infovahetus kohaliku kogukonnaga ning just seepärast korraldasime oma infopäeva Sõmerul, Rakvere valla keskuses,“ lisas Eesti Geoloogiateenistuse direktor.