Tööstus ühiselt vastu EP keskkonnakomisjoni soovile keelata roheväited kõigi toodete puhul, mis sisaldavad teatud ohtlikke kemikaale

logo

Mitmed Euroopa ettevõtluse erialaliidud, seal hulgas EKTLi katusorganisatsioonid Cosmetics Europe ja AISE, koostasid ühise pöördumise Euroopa Parlamendi saadikutele seoses EP keskkonnakomisjoni ettepanekuga, mis keelustaks roheväidete kasutamise kõikide toodete puhul, mille koostises leidub teatud ohtlikuks klassifitseeritud aineid. 

Ettepanekus pakutud sätete kohaselt on selgesõnalise keskkonnaalase väite esitamine keelatud toodete puhul, mis sisaldavad teatud CLP ohuklassi aineid või REACH-määruse artiklis 57 nimetatud aineid, „välja arvatud juhul, kui nende kasutamist peetakse ühiskonna jaoks hädavajalikuks (essential use)”. Sõnastus ei sisalda loetletud ainete kontsentratsiooniläve ja eelnõu tekst ei sisalda täiendavaid viiteid selle kohta, kuidas näidata, et aine kasutamine tootes on "tõendatult ühiskonna jaoks hädavajalik".

Range piirang mõjutaks paljusid sektoreid (autotööstus, elektroonika, kosmeetika, pesuvahendid, tekstiil, mööbel jne). Kuigi eksitavad väited ei tohiks olla lubatud, kahtleme, kas Euroopa Parlamendi eesmärk on tõesti keelata kõik rohelised väited, sealhulgas need, mis aitavad kaasa säästvamale tarbimisele toote pikema eluea, toote tõhususe või ressursi- ja energiatõhususe kaudu.

Ühegi tarbijale mõeldud elektri- või elektroonikaseadme kohta ei saaks esitada roheväidet, kuna kogu elektroonika sisaldab vähemalt ühte või mitut järgmistest mõjutatud ainetest: plii, vask, hõbe, SVHC jäljed ringlussevõetud plastides.

Samamoodi hõlmab viide "tooted, mis sisaldavad" kõikide kosmeetikatoodete ja pesuvahendite puhul ebapuhtusi (jälgi) ja saasteaineid, mis tähendab, et ainuüksi teatud ohtlike omadustega lisandite jälgede olemasolu keelaks juba keskkonnaalaste väidete kasutamise, isegi kui sellised jäljed on laialt levinud näiteks vee/tooraine allikates ja mis on vältimatult neis toodetes olemas.

Selline laiaulatuslik piirav lähenemine toob kaasa soovimatuid tagajärgi ja takistab tarbijatel valida kõige säästvamaid tooteid, mis on vastuolus eesmärgiga võimaldada neil teha teadlikke valikuid toodete jätkusuutlikkuse kohta.

Vaata tööstuse ühispöördumise tervikteksti alljärgnevalt.