Ülevaade KIK-i avatud ja avanevatest toetusmeetmetest ettevõtetele

Pexels

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on Eesti keskkonnavaldkonna projektide keskne rahastaja, mis kuulub Kliimaministeeriumi haldusalasse. Käesoleval rahastusperioodil 2021-2027 viib KIK ellu erinevaid tegevusi 60 sekkumise raames kogumahus 546,6 miljonit eurot. Täpsemalt leiab KIKi toetuste kohta infot kodulehelt siit ja rahastatud projektide kohta siit

Alljärgnevalt toome välja olulisemad avatud meetmed:

  • Energiasalvestuse seadmete pilootprojektide arendamine. Tähtaeg 30.04 või avatud kuni eelarve täitumiseni. Rohkem infot
  • Tööstusaladel taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamine. Tähtaeg 31.12 või avatud kuni eelarve täitumiseni. Rohkem infot
  • Nullheitega sõidukite ostutoetus. Avatud kuni eelarve täitumiseni. Rohkem infot
  • Innovatsioonifondi taastuvvesiniku oksjon. Tähtaeg 8.02. Rohkem infot
  • Innovatsioonifondi väike-, keskmiste ja suurprojektide toetus. Tähtaeg 9.04. Rohkem infot

ja peatselt avanevad meetmed: